Odkazy

Štátne inštitúcie

Poisťovňe

Poradenstvo, zákony

 

 

market-value

Referencie

V súčasnosti vedieme podvojné a jednoduché účtovníctvo pre viac ako 70 firiem. Našu stálu klientelu tvoria spoločnosti s ručením obmedzeným, organizačné zložky zahraničných osôb, podnikatelia - samostatne zárobkovo-činné osoby, občianske združenia a firmy so zahraničnou účasťou s konsolidovanou uzávierkou.

Podstatnú časť našej klientely tvoria firmy, ktoré nás oslovili na základe odporúčaní.