Odkazy

Štátne inštitúcie

Poisťovňe

Poradenstvo, zákony

 

record-book

Poskytované služby

Vedenie účtovníctva a spracovanie daní

 • vedenie kompletného účtovníctva (jednoduché a podvojné) pre fyzické a právnické osoby a záujmové združenia
 • evidencia nákladov a výnosov po zákazkách, strediskách a činnostiach (na požiadanie)
 • vedenie evidencie pre účely zákona o DPH a spracovanie priznaní k DPH
 • vypracovanie ročnej uzávierky FO vrátane výkazu o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch
 • vypracovanie ročnej uzávierky PO (súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke, cash-flow)
 • spracovanie priznaní k dani z príjmu FO a PO a ostatným daniam

Mzdová agenda

 • mesačné spracovanie miezd externe pre malé (do 20 zamestnancov) a veľké závody (nad 20 zamestnancov). Obsahuje vyčíslenie odvodov vrátane nemocenských dávok, vyhotovenie výplatnej pásky, výkazy pre poisťovne, príprava prevodných príkazov
 • kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo ZČ.
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň a hlásenie o vyúčtovaní dane zo ZČ a FP, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia

Ekonomické poradenstvo

 • poradenstvo pri založení účtovnej jednotky a vybavenie daňovej registrácie
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z daňového hľadiska